Tag Archives: gılgamış

Mezopotamya’da ve tarihte bilinen ilk uygarlık:Sümer Uygarlığı:

Sümerler

Mezopotamya M.Ö. 3250 den itibaren Sümer eğemenliğine girdi. MÖ. 5000 de bu bölgeye yerleşen Ubaidian’lar bereketli Hilalin Adab, Eridu, Isin, Kish, Kullab, Lagash, Larsa, Nippur ve Ur gibi önemli şehirlerini kurdular.Bir Afro-Asya kökenli dil olan Semitik dilini konuşan halklar bu bölgeye gelerek Ubeidian’lılara karıştı ve bölge tarımla zenginleşti.Bu kavimlerden tamamen farklı,hiç bilinmeyen bir dili konuşan Sümerlerin kuzeyden gelerek bölgeye yerleşmeleri ve Sümer isminin geçmesi MÖ.3250 yılını bulur.İlk çivi yazısını bulan ve Tarihin ilk büyük uygarlığını kuran Sümerlerdir.Kil tabletle rüzerine yazılan Sümerce-Akadça Çivi yazısı (cuneiform script) sonraki 2000 sene varlığını devam ettirmiştir.

Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir: