Tag Archives: alman idealizmi

Leibniz (1646-1716)

Leibniz

Alman felsefesinin kurucularından diye anılır.İyi bir matematikçi-felsefeci ve diplomattı.Hukuk da okumuş yaşamının son yıllarında hakimlik yapmıştır.Newton ve Spinoza ile aynı dönemlerde yaşamış, bilim ve felsefe yapmıştır.Spinoza’nın “ethica” sının ilk elyazmalarını okuduğu söylenir.Ancak kendisi Spinoza ile hiç tanışmadığını iddia eder.Newton ile bilimsel düzeyde çekişmeler yaşamıştır.Kitaplarını 0n beş-yirmi sayfalık ciltler halinde genellikle Fransızca ya da Latince yazmıştır

Leibniz tözlerin sayısı Spinoza da bir’e inmişken onu sonsuz sayıya çıkartmıştır.Bu tözlere “monad” isimi vermiştir.Monadlar birleşik şeylerin yapısına girer.Monad,geçmişi ile yüklü ve geleceğine gebe olarak ,kendisi ile ilgili tüm olanları ve olacakları içermektedir. Monadların değişmeleri iç ilkeden gelir,çünkü dıştan bir nedenin monadın içyapısına etki etmesi mümkün değildir.

Monadlardan farklı olarak algı ve duyguya sahip olan töze ise “ruh” der Leibniz.Tanrının en yüksek töz olarak varolduğunu ileri sürmüştür.Tanrı ise monadları yaratmıştır.

Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir: