Evren dev bir bilgisayar mı?

*Evrenin dev bir bilgisayar olabileceği fikri ilk defa 1940 lı yıllarda ilk programlanabilir bilgisayarı icad eden Konrad Zuse tarafından ortaya atılmış

*Fiziğin temelleri ile dijital bilgisayarlar arasındaki uyum, evrenin bilgisayar mantığı ile çalıştığını ve fiziğin dijital olduğunu gösterir.

*Evrenin yapısının analog mu (sürekli) dijital mi (kesikli) olduğunu tespit etmek için kuantum fiziğinin dijital mi, analogmu olduğuna bakabiliriz.

*Temelinde bilgisayar gibi işleyen bir evrende yaşadığımıza kanıt olarak, sürekli görülen fiziksel olaylara kuantum mekaniksel düzeyde baktığımızda kesikli bir yapıya sahip olduklarını farketmemiz gösteriliyor. Kuantum mekaniğine göre hareket ve enerji sürekli değil kesikli. Parçacıklar kuantum durumları denilen belli bir durumda bulunuyor ve parçacığın bir kuantum durumundan diğerine geçebilmesi için de enerji paketçikler halinde taşınıyor.

İnsan ölçeğindeki olaylarda, örneğin bir topun hareketinde değişik enerji seviyeleri arasındaki uzaklık gözümüzün farkedemeyeceği kadar küçük olduğu, bir diğer deyişle enerji seviyeleri birbirine çok ama çok yakın olduğu için kesikliği farkedemiyoruz. Temelinde kesikli olan olayları sürekli algılamamız tabi ki duyularımızla da ilgili. Sinema perdesinde saniyede geçen 60 film karesinin ya da saniyede 120 kez yanıp sönen bir ampülün sürekli yanıyor olduğu izlenimi, beynimizin art arda gelen anlık görüntüleri sürekliymiş gibi algılamasından kaynaklanıyor.

*Kuantum fiziğinin doğası bilgisayar mantığı ile uyumlu. Bu ise fiziği dijital, evreni hesaplanabilir kılıyor.

*Ayrıca kesikli enerji düzeyleri örneğinde olduğu gibi, dijital olgular içeren kuantum fiziği bir parçacığın aynı anda bir kaç yerde bulunabilmesi, dalga boyu gibi analog olgular da içeriyor.

*Kuramsal fizikçi Leonard Suskind e göre kuantum kuramı, her bir kuantum durumunun bir bilgiye karşılık geldiği bir bilgi kuramı. Suskind in bilgi ile kuantum durumlarını eşleştirmesi bilgiyi “farklılık” olarak tanımlıyor olmasından kaynaklanıyor.Ancak bu tanımlama kişisel bir tercih değil. Hidrojen atomunu oksijen atomundan ayıran, içerdikleri bilginin farklı olması; bu da kuantum durumlarındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Kuantum durumlarının hesaplanabilirliği ve matematiksel olarak temsilinin mümkünlüğü ise fiziksel gerçekliğin bilgisayar gibi işlediğini gösteriyor. Bu mantıktan hareketle evrendeki her cismin her farklı durumu bilgisayar dilindeki bir “bit” (bayt) olarak düşünülebilir.

*Kuantum mekaniğine özgü bir özellik olan ve kuantum parçacığına manyetik bir kimli kazandıran”spin” , vektörel bir nicelik. Yani büyüklüğünün yanı sıra bir yönü de var. Kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışan Seth Lyold, evrendeki her bir elektronun spini yön değiştirince, bilgisayarda bir bitin 1 den 0 a dönüşmesi gibi ufacık bir bilginin değiştiğini gösteriyor.

*Bir kuantum sisteminin alabileceği kuantum durumlarının sayısına işaret eden entropi, bir fiziksel sistemin içerdiği bilgiyle yakından ilişkilendirilen bir kavram. Sistemin alabileceği maksimum entropi ile sahip olabileceği entropi arasındaki fark doğrudan sistemin bilgisine karşılık geliyor. Bir sistemin bulunabildiği kuantum durumu sayısı ne kadar fazla ise o kadar fazla bilgi içeriyor diyebiliriz.

*Modern fiziğin kuantum mekaniği ile klasik fiziğin genel göreliliğini kullanarak karadeliklerin entropisini hesaplayan Stephan Hawking 1970′lerde karadeliklerde bilginin kaybolduğunu ileri sürdü. Hawking ayrıca karadelik ışıması denilen, ısıya sahip olduğu için ışıma yaparak karadeliğin kütlesini kaybetmesine yol açan yasayı da buldu. Işıma bulutu her zaman aynı olduğundan karadeliğin içinde geçen olayların bilgisine ulaşılamıyordu. Gerard Hoff ise karadeliğin bilgisinin ”olay ufku” denilen karadeliğin etkime alanında iki boyutlu bir düzeyde saklandığını ileri sürdü.

*Evren, içinde tüm bilginin saklandığı bir olay ufkuna sahip mi? Raphael Bousso, evreni içi dışına çıkmış bir karadeliğe benzetiyor.

*Evrenin bir bilgisayar olduğunu kabul edersek ister istemez elektronlardan gök cisimlerine, mikroorganizmalardan kar taneciklerine her fiziksel sistemin içerdiği bilgi evrende bir şekilde kaydediliyor demek durumunda kalırız. Sistem zaman içinde ister değişsin ve gelişsin ister eski konum ve durumunu koruyup hiç bir iş yapmadan öylece dursun, bilgi içeriyor ve evrende tüm bilgiler bir şekilde işleniyor olmalı. Lyold’a göre bu yaklaşım gayet makul, zira bilgisayarlarda çoğu kez beklemede bir şey yapmadan masada öylece duruyorlar.

*Evrende var olan bütün enerjiyi ve maddeyi kullanacak kadar güçlü bir bilgisayar yapmak istesek, ne kadarlık bilgi işleyen bilgisayar yapmamız gerekir? Lyold’un evrende şu an var olan 10 üzeri 90 parçacığı göz önüne alarak yaptığı hesaba göre, cevap 10 üzeri 120.

*Bu düşünceye göre evren fazlaca basite indirgenmiş görünse bile bilimsel. Zira evrenim gözlemciler tarafından anlaşılabilir olduğunu düşünen bilim insanları, kompleks olguları mümkün olan en basit açıklama yoluyla anlamaya çalışıyor. Söz konusu olan evrenin bir bilgisayar olup olamayacağını, dev bir bilgisayar ise işletim sisteminin nasıl olduğunu ortaya çıkarmak gibi zor bir araştırma olsa da durum değişmiyor. Evrenin beklenmedik şekilde homojen yapıda ve düşük entropiden yana olmasının, hesapları kolaylaştıran etmenlerin başında geldiğini de belirtmeden geçmeyelim. En önemlisi de evren bilgisayarının bildiğimiz bilgisayarlardan çok daha sağlam oluşu. Düşünsenize, 13.7 milyar yıldır ne virüs bulaşmış, ne de bazı programlar çalışmaz hale gelip bilgisayarın çökmesine yol açmış.

Zeynep Ünalan-Bilim ve Teknik

Print Friendly
Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>