Tag Archives: fetişizm

Psikanaliz Yazıları(I):Fetişizm-Dr.Can Güngen

Fetişizm

Arzu sınırsızca akmak ister.Ancak psişik bir olgu olan arzunun sınırsızlığı beden ile  temas ettiği bölgelerde net sınırlara kavuşur.Kadim dinlerin  ve antik felsefenin birbirinden ayırdığı  et  ile ruhun (flesh and sprit)  birbirine kavuşma noktaları üzerinde ilk çalışmalar yapan psikiyatr  Sigmund Freud’tur.Arzunun bedenin haz ile uyarıldığı ,“erojen” bölgeler üzerinden akma imkanı sayesinde insanoğlu kısmi de olsa tatmine ulaşabilir.

Neden arzular ancak kısmen doyurulabilir? Yazılarımızı takip edenler bilir,köken olarak Freudçu olan Lacan ekolü,arzunun tam tatmininin imkansız olduğunu,arzu girdabının hiç dinmeyen çalkantısı sayesinde ruhsal dinamiklerin işlevsel düzeylerini koruyabildiğini savunur.Freud’un Nirvana ilkesi de benzer şeyi söyler.Tüm gerilimlerin yatışması için duyulan ruhsal ihtiyaç uyarınca-ki buna son tahlilde “ölüm içgüdüsü” demişti Freud-ego çatışmaları çözümlemek için beceriler geliştirir.Ancak tüm çatışmaların tamamen çözümlendiği –ölüm haricinde- gerçek hiçbir an bulunamaz.Bu vaziyet E. Erikson’un sosyal gerilimlerin ruhsal karşılığı anlamında kullandığı “actuality” terimine paralel  yönde yaşamsal bakımdan çok değerli ve vazgeçilmez olan  “ego gerilimini” (ego tension) oluşturur.İşte bu gerilim arzuların doyumsuzluğunun dolaylı bir işaretidir halihazırda.Kısmi doyum ise münkündür.Arzunun, “cinsel haz arayışı” şekline bürünüp aktığı ,üreme organlarının başat rolü oynadığı cinsel eylem kısmi doyum yollarından birisidir.

Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir: