Tag Archives: epistemoloji

Varoluşçuluk idealist bir felsefe değildir.

    Varoluşçuluğun klasik felsefi akımlar arasında ontolojik ve epistemolojik olarak hangi düzlemde durduğunu ifade etmeden  önce  bir kaç felsefe akımının tanımı ile tartışacağımız kavramlara açıklık getirelim.

  • Realizm: Realizmin ana düşüncesini, nesnelerinin varoluşları ve neye benzediklerinin, bizden ve bizlerin onlara ulaşmasından bağımsız olduğu meydana getirir. Örneğin güneş sisteminde kaç tane gezegenin olduğu, bizim orada kaç tane olacağını düşünmemize, olmasını istememize veya araştırmamıza bağlı olarak değişmez.
  • İdealizm: Felsefede, en geniş anlamıyla, tinsel güçlerin evrendeki tüm süreçleri ya da olup bitenleri belirlediğini savunan tüm Felsefe öğretilerini içerecek biçimde kullanılan “idealizm” terimi, varolan her şeyi “düşünce”ye bağlayıp ondan türeten; düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin varolmadığını, başka bir deyişle düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddî gerçekliğin bulunmadığını dile getiren felsefe akımını niteler.Varlığın ne’liğini ,özünü (essence) konu ettiğinden ontolojik bir bakış açısına sahiptir. Continue reading
Bunlarda ilginizi çekebilir:

David Hume (1711-1776)

David Hume

Ampirizm ve skeptizmin savunucusu İskoç tarihçi ve filozof..İlk eğitimini evde aldı ve 12 yaşında Edinburgh üniversitesine kabul edildi.Sağlığı pek iyi değildi. .Bir süre Fransada yaşadı.İlk kitabı aslında şaheseri olan ve üzerinde 8 yıl  çalışmış olduğu “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme”dir.(A Treatise of Human Nature 3 volumes, 1739-40 ) Bu kitabı 1739 da, 28 yasındayken yazdı. Otuzlarında bu düşüncelerini geliştirip iki kitap daha yayınladı .. Kitap ağır dili nedeniyle tutulmadı.Kendi deyişiyle ölü doğdu.Bundan sonraki eserlerinde daha anlaşılır bir dil kullandı.
Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir: