Tag Archives: eğitim

Devlet-Platon

I. KİTAP

Aristotales’ in oğlu Glaukon ile Pire’ ye inen Sokrates burada Polemarkhos ve Glaukon’ un kardeşi Adeimantos ile karşılaşır. Onu kalması için ikna ederler ve Polemarkhos’ un evine giderler. Orada Polemarkhos’ un kardeşi Lysias Euthydemos Kalkhedonlu Thrasymakhos Paianialı Kharmantides Aristonymos’ un oğlu Kleitophon ve Polemarkhos’ un babası Kephalos da vardır.

Sokrates ilk olarak Kephalos ile yaşlılık ve para üzerine konuşmaya başlar. Ölçülü ve uysal insan için yaşlılığın dert olmayacağını ve akıllı bir insan için paranın yalnızca belli şeyleri karşılamak için iyi olduğunu söyler Kephalos. Burada adalet kavramı araya girer ve bu konuya Polemarkhos ile konuşarak devam edilir.

İlk olarak adaletin ödünç alınan şeyi iade etmek olduğunu söyler Polemarkhos. Bunun üzerine Sokrates arkadaşımız bir çılgınsa ve ondan daha önce bir silah almışsak bu silahı iade etmemizin ne kadar adil olabileceğini sorar. Bu diyaloğun ardından adaletin tanımı “dostlara iyilik düşmanlara kötülük yapmak” yani bir nevi insanlara hak ettiklerini vermek olduğu şeklinde değişir. Sokrates buradan itibaren sık sık hekim aşçı ve kaptan örneklerine başvurur. Adil insanın barışta nasıl faydalı olunabileceği sorulduğunda cevap olarak ise adil insanın parasal işlerimizde paramızı emanet edebileceğimiz bir kişi olduğu söylenir. Sokrates bu tanımı yetersiz bulur çünkü adalet sadece kullanılmayan şeylerde faydalıysa pek de yararlı olmayacaktır. Ve şaşırtıcı bir düşünce çıkar burada o da bir işi iyi bilen kimsenin onu nasıl kötüye kullanacağını da iyi bilmesidir. Yani parayı saklayabilen bir kişi onu çalabilir de ! “Adil insan düşmanına kötülük eder” düşüncesinden ise bir insana kötülük edildiğinde onun daha iyi olamayacağı sonucuna varırlar. Ve ne dostuna ne de düşmanına kötülük etmenin adaletle örtüşmeyeceği söylenir.

Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Jean Jacques Rousseau kimdir?

Jean Jacques Rousseau (1712-1768)

Rousseau 1712 Cenevre doğumludur.Doğumundan hemen sonra annesi öldü ve halası tarafından büyütüldü.30 yaşında müzik öğretmeni ve politik sekreter olarak çalışmak üzere Paris’e gitti.Diderot ile tanıştı ve Ansiklopedi için müzik üzerine yazılar yazdı.

1750 yılında Dijon akademisi ödülünü aldı.Yarışma konusu “bilim ve sanatlardaki ilerlemelerin örflerin düzelmesine etkili olup olmadığıydı” (Discourse on the Sciences and the Arts) .

Rousseau bilim ve sanat yetkinleştikçe ruhların bozulduğunu,lüksün insanları gevşettiğini,askeri erdemlerin öldüğünü ve filozofların şarlatan olduğunu iddia ediyordu.Bilimler ve sanatlar kaynaklarını kötülüğümüzden almalıdır diyordu.

1754 yılında “İnsanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine konuşma” (Discourse on the Origin and Foundation of Inequality Among Mankind) isimli eseri yayınlandı.

Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir: