Tag Archives: Doğan Cüceloğlu

Doğan Cüceloğlu ekolü ile psikanalitik ekol arasında ne fark var?

Doğan Cüceloğlu

Sevdiğim bir psikolog ve yazar olan, 16 Şubat 2021 tarihinde kaybettiğimiz Sn Doğan Cüceloğlu, Carl Rogers’ın (1902–1987)  Danışan Odaklı Terapi Yöntemine yakın bir psikoterapi ekolüne yakındı. 1940’lı yıllarda geliştirilen bu terapi modelinde bireylerin kendi kişiliklerini geliştirmeye, olgunlaşmaya doğuştan gelen bir eğilime sahip olduğu varsayılır. Danışmanlık hizmeti esnasında danışana koşulsuz değer verilir, hassas ve dürüst bir şekilde kendilerine yaklaşılır. Ruhsal gelişimleri desteklenen danışanların kendi kendilerini gerçekleştirebilecekleri düşünülür. Psikanaliz ise humanist bir ekol değildir. Bireylerin mükemmelliğine ve kendilerini gerçekleştirme potansiyeline sahip olduklarını varsaymaz. Ruhsal çatışma modeli (intrapsişik conflict) üzerinden gider, çatışmanın çözümlenmesi için çocukluk döneminden başlayarak yaşanmış ve bastırılmış anıların bilinç düzeyine çıkartılması amacıyla serbest çağrışım metoduna başvurur. Unutulmuş bağlantıların ortaya çıkması ile bilinçdışı işleyen savunma mekanizmaları işlevsiz hale gelir ve semptomlarda iyileşme görülür.

Bunlarda ilginizi çekebilir: