Tag Archives: burada ve şimdi

Gestalt terapisi

Fritz Perls

Geştalt sözcüğü Almanca’da şekil-biçim anlamlarına gelir. Bu sözcük aynı adı taşıyan terapi anlayışında “bütün” ve “bağlam” anlamlarında kullanılmaktadır. Geştalt sözcüğü; çeşitli parçaların kompozisyonundan oluşan bir sistemin “bütünlüğüne-bir bütün olarak algılanmasına” atıfta bulunur. Bir sistemin, tek tek parçaları ile ifade edilemeyeceği, anlam ve işlevselliğin bütünlük içerisinde anlaşılması gerektiği ileri sürülür.

Gestalt psikolojsinin kurucusu olarak Max Wertheimer ismi geçerse de çağdaş felsefe ve psikolojide Gestalt kavramını dünyaya tanıtan “Über Gestaltqualitäten” (1890) isimli kitabı ile Avusturyalı filozof Christian von Ehrenfels (1859-1932) olmuştur. Goethe, Kant ve Ernsch’den etkilenen Geştalt psikolojisinin başlıca gözlemi insanın görsel algısının; bir görüntünün onu oluşturan tek tek parçalarına (nokta,çizgi ve şekillere) değil , görüntünün anlamlı bütünlüğüne yöneldiği olmuştur.

Continue reading

Bunlarda ilginizi çekebilir: